novosti

13.10.2018. Seminar

Seminar Instituta za psihodramu I ICTA "Mirror, mirror on the wall, I am my parent after all"- Primena teorije privrženosti (attachment theory) u psihodrami i transakcionoj analizi, vodi Celia Scanlan, psihodramska terapeutkinja i trenerica iz Velike Britanije, članica Britanske psihodramske asocijacije (BPA). Datum održavanja: nedelja 21.10.2018. Vreme: 12:15 do 19:00 Mesto: Muzička galerija Kolarčeve zadužbine (KNU). Prijava na email: biljana.slavkovic@gmail.com ...

Pročitajte više

30.06.2018. Edukacija za psihodramske psihoterapeute

Obaveštavamo vas da je u toku prijem novih edukanata. Kandidati treba da se prijave do 30. septembra radi obavljanja skrininga. Prijave sa CV-jem i motivacionim pismom potrebno je dostaviti edukatorima IP na email institutzapsihodramu@gmail.com. Za sve informacije možete pozvati Natašu Veselinović 0642295405, Biljanu Petrović 063 262926 ili Ivanu Slavković 063 448470....

Pročitajte više

19.06.2018. Nova adresa edukacije

Od 01.04.2018. edukacija IP se održava na novoj adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 72, stan 13, IV sprat....

Pročitajte više

Ko smo, odakle smo i kuda idemo?

Institut za psihodramu (IP) osnovan je u Beogradu 2005. godine kao jedan od nastavljača Udruženja psihodramskih terapeuta Jugoslavije YUPA.

Institut za psihodramu su osnovali psihodramski/e psihoterapeuti/kinje i voditelji/ke psihodramske edukacije YUPA, koji su bili rukovođeni stavom o profilisanju psihoterapije kao samostalne profesije i koji su u skladu sa tom idejom strukturisali program psihodramske edukacije. Glavne delatnosti Instituta su psihodramska edukacija i psihoterapija. Pored ovih aktivnosti, Institut se bavi izdavačkim radom, promocijom psihoterapije i mentalnog zdravlja, konsultativnim radom kao i primenom psihodrame u radu sa različitim kategorijama nekliničke populacije. Sadržaj edukativnog programa, profesionalnost i stručnost psihoterapeuta/kinje i edukatora/ki angažovanih u okviru Instuituta rezultirali su 2007. sticanjem statusa EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institute), dodeljenim od strane EAP (European Psychotherapy Association) kao i statusa instituta u okviru FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organizations) 2008. godine.

Pored vođenja edukacije u Srbiji i to u Beogradu i Novom Sadu, edukatori/ke Instituta realizuju edukaciju u Hrvatskoj, a od 2008. godine IP je započeo sa realizovanjem psihodramske edukacije u Albaniji.

Edukatorke i edukatori Instituta za psihodramu su :

 • dr Vladimir Milosević ECP (European Certificate for Psychotherapy)
  • Edukacija : 1986-1990, Psihodramska edukacija realizovan u kooperaciji Psychodrama school in Oxford i Medicinkog fakulteta, Univerziteta Beograd

   Preuzmite punu biografiju
 • dr Slavko Mačkić  ECP


 • Nataša Veselinović ECP
 • Ivana Slavković ECP


 • Biljana Petrović  ECP
  • 1996 - 2002 Edukacija iz Psihodramske psihoterapije (YUPA)
   2000 - 2012 Edukacije Iz Grupne analize (S.H. Foulkes)klinički nivo, "Društvo grupnih analitičara" Beograd
   2006 Status Edukatora psihodramske psihoterapije, u okviru "Instituta za psihodaramu" Beograd

   Telefon: 063 26 29 26
   E-mail : bdjorjdevic@ian.org.rs

   Preuzmite punu biografiju
 • Bojana Glušac ECP
  • 2006. status Edukatora psihodramske psihoterapije, Institut za psihodramu, Beograd
   2005. Evropski sertifikat za psihoterapiju, EAP

   E-mail : bojana.g@eunet.rs

 • dr Dragoljub Nedić


 • Danijela Radojević


 • dr Nebojša Baba


 • Psihoterapeutkinje i psihoterapeuti Instituta za psihodramu su:

 • Biljana Slavković  ECP
 • Marko Glavaš Trbić


 • Jelena Bakalić ECP


 • dr Irena Ristić
  • Magistar psiholoških nauka (Filozofski fakultet Beograd), diplomirani pozorišni reditelj (Fakultet dramskih umetnosti Beograd) i psihodramski terapeut (YUPA)

   E-mail : irris@eunet.rs

 • Zoja Borovčanin


 • Nedeljko Jeremić ECP


 • Darko Marković ECP
  • Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet u Beogradu
   Psihodramski terapeut,  sertifikat Instituta za psihodramu, Nacionalni sertifikat za psihoterpiju (SDPTS).

 • Tatjana Prokić (Radović)


 • Milana Jovićević


 • dr Jelena Šakotić Kurbalija


 • Žaklina Veselinović (Mrvelj)
Aktivne iskustvene i edukativne grupe...

Institut za psihodramu je jedan od suorganizatora redovnih međunarodnih godišnjih seminara Cross Cultural Training Days in Psychodrama (CCTDP) zajedno sa saradnicima iz BPA (British Psychodrama Association) i Kivunim instituta iz Tel Aviva.

Kontinuirana supervizija za edukatore/ke i psihoterapeute/kinje IPa

U okviru redovnih aktivnosti IP-a odvija se supervizijska grupa članova i članica “Instituta za psihodramu” koji su anggažovani kao psihoterapeuti/kinje ili edukatori/ke. Grupa se odvija od oktobra 2009. godine u prostorijama u ulici Majke Jevrosime 28/5, u redovnom terminu (svake druge nedelje od 17h do 19h). Grupa funkcioniše bez lidera ( kao tzv. peer supervision group) i uključuje i profesionalce/ke iz drugih psihoterapijskih modaliteta – što je čini dodatno zanimljivom kako na na planu razmene znanja i veština, tako i na planu međusobne podrške psihoterapeuta/kinja.

Ova supervizijska grupa je takođe značajna podrška prevenciji sindroma pregorevanja usled profesionalnog stresa, a kome su u radu izloženi psihoterapeuti/kinje.

Suvervizijska grupa je otvorena za nove članove. O prijemu novih članova se konsenzusom dogovaraju postojeći članovi.

Kontakt: Biljana Slavković, mob. 063 385 209. email: biljana.slavkovic@gmail.com

Aktivnosti IP van Srbije

Edukacija u Hrvatskoj – novosti

Edukator psihodrame, psihijatar dr Vladimir Milošević:

 • - Vođenje edukacije u Zagrebu
 • - Psihijatrijski i psihodramski rad u Psihijatijskoj bolnici Idrija
 • - Organizacija ISA u Novigradu 23-25. maj 2013.
 • - Vođenje psihodrame sa osobama sa poremećajima ishrane i ponašanja u Mladinskom Klimatskom zdravilišču Rakitna
 • - Priprema za početak edukacije u Ljubljani
 • - Učešće na FEPTO konferenciji u Santanderu (Španija) -april 2013.
 • - Učešće na FEPTO bord mitingu za trening Padova (Italija)-februar 2013.

Edukacija u Albaniji

Edukativna grupa Instituta za psihodramu u Tirani, Albanija

Edukativnu grupu u Tirani vodi Ivana Slavković, psihodramka edukatorka i psihoterapeutkinja Instituta za psihodramu.

Institut za psihodramu počeo je edukaciju iz psihodrame u Tirani u aprilu 2008 godine.

Edukacija je oraganizovana po principu blok nastave i održava se svakog meseca u toku jednog vikenda. Po potrebi se oraganizuje i dodatna teorijska nastava izvan blok nastave a u cilju poboljšanja kvaliteta celokupne edukacije.

U periodu od aprila 2008. do aprila 2009. godine održan je Uvodni kurs iz Psihodrame koji je pohadjalo 7 edukata/kinja. U aprilu 2009. godine pokrenut je novi Uvodni kurs kome se pridružilo 3 edukanata/kinja iz predhonog uvodnog kursa. Aktuelno grupa broji 8 edukanata/kinja od kojih se troje nalaze na četvrtoj godini edukacije a petoro edukanata/kinja se nalaze na trećoj godini edukacije.

Značaj psihodramske edukacije Instituta za psihodramu u Albaniji je, pored toga što je to jedina psihodramska edukacija u zemlji, i u tome što je edukacija IP –a u vreme započinjanja bila i jedina kontinuirana psihoterapijska edukacija za grupnu psihoterapiju i psihoterapiju uopšte. Pored toga, psihodramska edukacija IP je i nakon 4 godine jedina psihoterapijska edukacija koja je potpunosti ispunjava evropske standarde za edukaciju iz oblasti psihoterapije kao nezavisne profesije i koja omogućava dobijanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Poznavanje lokalnog konteksta u Albaniji daje specifičan značaj psihodramskoj edukaciji Instituta za psihodramu. Tokom više od 40 godina Albanija je bila u skoro u potpunosti izolovana od ostatka sveta a komunistička diktatura je zabranjivala razvoj nauka kao što su psihologija, socijalni rad i psihoterapija. U oblasti mentalnog zdravlja tokom više od 40 godina građanima Albanije bile su dostupno isključivo usluge malog broja psihijatara koji su, praktikovali isključivo biološki orjentisanu psihijatrijsku praksu.

Psihoterapija je još uvek povoju, a zemlja trenutno raspolaže sa 10 psihoterapeuta/kinja koji su nosioci Evropskog Sertifikata za psihoterapiju.

Psihoterapijske aktivnosti članice IP u Kolumbiji

Psihodramska psihoterapeutkinja Ivana Lotz radi psihodramsku terapiju sa zavisnicima od alkohola i droge u okviru ustanove Función Futuro u Bogoti i psiho-socijalnu podrsku žrtvama rata i raseljenima u okviru nevladine organizacije Vinculos, na engleskom i španskom jeziku.

Ivana Lotz (devoj. Popović), adresa: Calle 94 No. 9-44 Bogota, Kolumbija tel: 0057 1 3125363831

Aktivnosti IP-a u oblasti sociodrame (pregled događaja)

Sociodrama kao grupni akcioni metod okuplja učesnike koji su se saglasili da spontano odigraju određene društvene situacije i da otkriju alternativne načine za rešavanje problema“ (Pat Sternberg, „Hunter College“).

Ciljevi vođenih sociodrama su koncipirani u skladu sa sledećim teorijskim konceptom (Dr Ron Wiener): unapređenje razumevanja društvene situacije; podizanje nivoa znanja učesnika o sopstvenim ulogama i ulogama drugih u određenoj društvenoj situaciji; emocionalno rasterećenje ili katarza u vezi sa sadržajem sociodrame.

U saradnji sa “Ustanovom kulture Vuk Karadžić” u Beogradu IP je organizovao ciklus sociodrama tokom 2010. godine, kao deo šireg projekta Ustanove kulture - “Putevi i stranputice”.

Sociodrame su osmislile i vodile Biljana Slavković i Biljana Petrović, nudeći nov način za senzibilizaciju šire javnosti na temu nasilja u porodici, a posebno nasilja prema deci i mladima. Slučajna publika pozorišnih predstava koje su igrane na sceni “UK Vuk Karadžić “ (monodrama “Lilika” Dragoslava Mihailovića i “Svinjski otac” Ace Popovića) pozvana je da učestvuje u sociodramama koje su vođene odmah posle izvedene predstave (ukupno 3 sociodrame), ponudivši publici da postane aktivna i da se kroz zajedničko iskustvo, na nivou velike grupe bavi stereotipima, predrasudama i osećanjima koje pokreće iskustvo iz uloga žrtve/ nasilnika/ porodice/ društva i različitih društvenih subgrupa.

U sociodramama je učestvovalo oko 460 odraslih, mladih i dece a rad o ovim događajima - „Sociodrama u Beogradu“ predstavljen je stručnoj javnosti na kongresu SDPTSa u Beogradu, u oktobru 2011. godine (više pogledajte na http://www.ukvuk.org.rs/files/Извештај)

Primena psihodrame i sociodrame izvan psihoterapijskog setinga

Sociodrama i vizuelne umetnosti

U Galerija NOVA, Andrićev venac 6 dana 20.06.2011. organizovana je sociodrama „Poruke“, autorke i voditeljke Biljana Slavković.

Izložba vizuelne umetnice Ivane Smiljanić - "Zapamtićeš ti mene" je posle Zagreba i Novog sada otvorena u Beogradu u junu 2011. godine. Autorski rad Ivane Smiljanić ima u fokusu problem psihološkog nasilja prema ženama, kroz eksploraciju ličnog iskustva umetnice.

Publika je tokom posmatranja ovog vizuelnog rada bila u svojevrsnom psihodramskom zagrevanju koje otvara pitanje fenomena nasilja u porodici prema deci i ženama, kao i temu transgeneracijskog nasilja i važnost prevencije. Posetioci izložbe su nadalje imali mogućnost da učestvuju u akcionoj formi - sociodrami „Poruke“, koja je trajala 90 min a koju je vodila Biljana Slavković.

Sociodrama kao forma sa različitim tehnikama, ovog puta se bazirala na role play-u i sociometriji ponudivši okupljenima da spontano reflektuju i kroz zajedničku kreativnu akciju ispituju osećanja, razmišljanja, stavove, predrasude, stereotipe, idealizacije, kada je u pitanju psihološko nasilje prema ženama, kao i da eventulano dožive iskustvo katarze.

Psihodrama u stručnom usavršavanju prosvetnih radnika

Nataša Veselinović i Danijela Radojević, edukatorke psihodrame i psihoterapeutkinje, od početka projekta stručnog usavršavanja nastavnika putem seminara akreditovanih od strane Ministarstva prosvete Srbije, koriste psihodramske tehnike u obuci prosvetnih radnika, u oblasti savetodavnog rada sa decom, adolescentima i roditeljima i prepoznavanja diskognitivnih teškoća i rada sa decom koja ih imaju. Tokom trajanja obuke koristeći psihodramske tehnike, zaposleni u prosveti su u prilici da iskustveno dožive poteškoće sa kojima se susreću deca sa diskognitivnim poremećajima u razvoju, da uvežbavaju znanja i veštine stečene tokom seminara, isprobavaju nova, proveravaju izmenjena i nadograđena ponuđena rešenja, razvijaju strategije i empatiju kroz iskustveni rad što im omogućava bolje razumevanje i razvijanje kapaciteta za saradnju sa svim učesnicima u školskom životu. (šire informacije: http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-katalog )

Programi participativne umetnosti za mlade

Dr Irena Ristić, psihodramska psihoterapeutkinja, rediteljka je u organizaciji Hop-la razvila programe participativne umetnosti (mahom za mlade) koji se baziraju na psihodrami: